Господарите на двата замъка

Име на ресурса

Господарите на двата замъка

Подзаглавие:

Приказка

Авторска отговорност:

Берберова, Л.;прев.

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

7-8

Страница:

Език:

фр.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки, вълшебни,

Цитат

“Господарите на двата замъка,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17111

Изходни формати