Българският език

Име на ресурса

Българският език

Автор:

Габе, Дора

Подзаглавие:

Статия

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

език, български,

Цитат

“Българският език,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17115

Изходни формати