Новите другари

Име на ресурса

Новите другари

Автор:

Елин Пелин

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Стоянов, Димитър Иванов;

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Името на авт. е Димитър Иванов Стоянов

Ключови думи, тематика и географски понятия:

буквар,
училище,
стихотворения за деца,

Цитат

“Новите другари,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17116

Изходни формати