Гатанка

Име на ресурса

Гатанка

Автор:

Симеонов, Трайко

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

4

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книга,
гатанки,

Цитат

“Гатанка,” Дигитална платформа, достъпна от 23 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17123

Изходни формати