На училище

Име на ресурса

На училище

Автор:

Стоянов, В. Ив.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

ученик,
училище,
стихотворения за деца,

Цитат

“На училище,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17122

Изходни формати