Книжко моя

Име на ресурса

Книжко моя

Автор:

Босев, Асен Иванов

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

6

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги, четене,

Цитат

“Книжко моя,” Дигитална платформа, достъпна от 20 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17167

Изходни формати