Родна песен

Име на ресурса

Родна песен

Автор:

Стоянов, Хр.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

6

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
стихотворения за природата,
роден край,

Цитат

“Родна песен,” Дигитална платформа, достъпна от 20 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17168

Изходни формати