Родна реч

Име на ресурса

Родна реч

Автор:

Душков, Атанас Гаврилов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази за природата,
роден край,
език, български,

Цитат

“Родна реч,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17175

Изходни формати