Чудното дело на една книга

Име на ресурса

Чудното дело на една книга

Автор:

Дойчев, Любомир

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

6

Страница:

6

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Андерсенови приказки,

Ключови думи, тематика и географски понятия:

спестовност,
поучителни четива,
книги, четене,

Цитат

“Чудното дело на една книга,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17176

Изходни формати