Рисунка

Име на ресурса

Рисунка

Автор:

Тузсузов, Никола Пенев

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

графика

Цитат

“Рисунка,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17179

Изходни формати