Българска история

Име на ресурса

Българска история

Автор:

Мокрев, Стефан Николов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

дете,
книги, четене,
език, български,

Цитат

“Българска история,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17178

Изходни формати