Педя човек и пръстена

Име на ресурса

Педя човек и пръстена

Автор:

Каралийчев, Ангел Иванов

Подзаглавие:

Откъслек от непечатана книга

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки за царе

Цитат

“Педя човек и пръстена,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17181

Изходни формати