Който се учи, той ще сполучи

Име на ресурса

Който се учи, той ще сполучи

Автор:

Бояджиева, Вера

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, поучителни

Цитат

“Който се учи, той ще сполучи,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17182

Изходни формати