Искър и Марица

Име на ресурса

Искър и Марица

Автор:

Мокрев, Стефан Николов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

река,
Марица, р.,
Искър, р.,
разкази за природата

Цитат

“Искър и Марица,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17184

Изходни формати