Три сестри

Име на ресурса

Три сестри

Автор:

Попдимитров, Емануил

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за семейството

Цитат

“Три сестри,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17183

Изходни формати