Йовко

Име на ресурса

Йовко

Автор:

Калфов, Дамян Тодоров

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, битови

Цитат

“Йовко,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17188

Изходни формати