Телеграма

Име на ресурса

Телеграма

Автор:

Габе, Дора

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения

Цитат

“Телеграма,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17189

Изходни формати