Двата герзека

Име на ресурса

Двата герзека

Автор:

Кирилов, Иван

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, битови

Цитат

“Двата герзека,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17190

Изходни формати