Газовата отбрана на цивилното население

Име на ресурса

Газовата отбрана на цивилното население

Автор:

Сеизов, Христо

Заглавие:

Газовата отбрана на цивилното население

Година на издаване:

1938-1939

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Газовата отбрана на цивилното население,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/224

Изходни формати