Въздушно-химичната опасност и българската младеж

Име на ресурса

Въздушно-химичната опасност и българската младеж

Автор:

Кулелиев, Кр

Заглавие:

Въздушно-химичната опасност и българската младеж

Година на издаване:

1938-1939

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Въздушно-химичната опасност и българската младеж,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/225

Изходни формати