Телесната подготовка на младите червенокръстци

Име на ресурса

Телесната подготовка на младите червенокръстци

Автор:

Караиванов, Георги Иванов

Заглавие:

Телесната подготовка на младите червенокръстци

Година на издаване:

1938-1939

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Телесната подготовка на младите червенокръстци,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/227

Изходни формати