Значението на трудовия стан при Българския младежки Червен кръст

Име на ресурса

Значението на трудовия стан при Българския младежки Червен кръст

Автор:

Бочев, Б

Заглавие:

Значението на трудовия стан при Българския младежки Червен кръст

Година на издаване:

1938-1939

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Значението на трудовия стан при Българския младежки Червен кръст,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/226

Изходни формати