Картина

Име на ресурса

Картина

Година на издаване:

1925-1926

Брой/кн.

1

Страница:

3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

композиция,
графика,

Цитат

“Картина,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28838

Изходни формати