Светлина

Име на ресурса

Светлина

Автор:

Славчева, О.

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1925-1926

Брой/кн.

1

Страница:

3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

християнство,
религии, творби на деца, деца,

Цитат

“Светлина,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28839

Изходни формати