Детинството на Исуса

Име на ресурса

Детинството на Исуса

Подзаглавие:

[Картина]

Година на издаване:

1925-1926

Брой/кн.

2

Страница:

1

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

християнство, фигурална композиция,
религии, графика,

Цитат

“Детинството на Исуса,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28842

Изходни формати