Да работим!

Име на ресурса

Да работим!

Автор:

Вазов, Иван Минчов

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1925-1926

Брой/кн.

2

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

труд,
поучителни четива,

Цитат

“Да работим!,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28843

Изходни формати