Georg Friedrich HandelMessias : Oratorium

Име на ресурса

Georg Friedrich Handel
Messias : Oratorium

Автор: Georg Friedrich Handel
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1960
Предметна рубрика: Църковна музика-оратория
Форматна сигнатура: MII40
Име на български: Георг Фридрих Хендел

Цитат

“Georg Friedrich HandelMessias : Oratorium,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29515

Изходни формати