Georg Friedrich HandelJudas Maccabaus : Oratorium in 3 Teilen

Име на ресурса

Georg Friedrich Handel
Judas Maccabaus : Oratorium in 3 Teilen

Автор: Georg Friedrich Handel
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1956
Предметна рубрика: Църковна музика-оратория
Форматна сигнатура: MII41
Име на български: Георг Фридрих Хендел

Цитат

“Georg Friedrich HandelJudas Maccabaus : Oratorium in 3 Teilen,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29516

Изходни формати