Ludwig van BeethovenViolin-Konzert : Fur Violine und Pianoforte : Op. 61

Име на ресурса

Ludwig van Beethoven
Violin-Konzert : Fur Violine und Pianoforte : Op. 61

Подзаглавни данни: Fur Violine und Pianoforte : Op. 61
Автор: Ludwig van Beethoven
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1961
Предметна рубрика: Цигулка-концерт
Форматна сигнатура: MII54
Име на български: Лудвиг ван Бетховен

Цитат

“Ludwig van BeethovenViolin-Konzert : Fur Violine und Pianoforte : Op. 61,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29525

Изходни формати