Felix Mendelssohn BartholdyViolin Koncert : Fur Violine und Klavier e moll, Op. 64

Име на ресурса

Felix Mendelssohn Bartholdy
Violin Koncert : Fur Violine und Klavier e moll, Op. 64

Автор: Felix Mendelssohn Bartholdy
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1959
Предметна рубрика: Цигулка-концерт
Форматна сигнатура: MII55
Име на български: Фелекс Менделсон Бартолди

Цитат

“Felix Mendelssohn BartholdyViolin Koncert : Fur Violine und Klavier e moll, Op. 64,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29526

Изходни формати