Баба Марта

Име на ресурса

Баба Марта

Автор:

Пищялов, Л.

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

5

Страница:

7

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Баба Марта,
празници, народни,

Цитат

“Баба Марта,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29536

Изходни формати