Пари за святото дело

Име на ресурса

Пари за святото дело

Автор:

Стъпов, Петър Иванов

Подзаглавие:

[Разказ]

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

5

Страница:

8-10

Имена, за които става дума:

Левски, Васил,

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

турско робство,
история на България,

Цитат

“Пари за святото дело,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29537

Изходни формати