Жабите и рибите пеят весело...

Име на ресурса

Жабите и рибите пеят весело...

Подзаглавие:

Скрита картина

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

5

Страница:

16

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Игри и забави
Отговорът и имената на отгатналите читатели са публикувани в бр. 6, с. 16

Ключови думи, тематика и географски понятия:

скрита картинка,
логически игри,

Цитат

“Жабите и рибите пеят весело...,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29542

Изходни формати