Посочете как!

Име на ресурса

Посочете как!

Подзаглавие:

[Игри]

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

5

Страница:

16

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Игри и забави
Отговорът и имената на отгатналите читатели са публикувани в бр. 6, с. 16

Ключови думи, тематика и географски понятия:

логически игри,

Цитат

“Посочете как!,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29543

Изходни формати