Българио, живей!

Име на ресурса

Българио, живей!

Автор:

Вазов, Иван Минчов

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1921

Брой/кн.

1

Страница:

с. 2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Родина,

Цитат

“Българио, живей!,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/31402

Изходни формати