Април

Име на ресурса

Април

Автор:

Георгиева, Радка Цв.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1936

Брой/кн.

38

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

април,
Габрово, гр.,
творби на деца, сезони,

Цитат

“Април,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35066

Изходни формати