Моите гугутки

Име на ресурса

Моите гугутки

Автор:

Цачев, Никола Ат.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1936

Брой/кн.

38

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

гугутка,
Дряново, гр.,
творби на деца, стихотворения за птици,

Цитат

“Моите гугутки,” Дигитална платформа, достъпна от 14 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35067

Изходни формати