Просякинята на моста

Име на ресурса

Просякинята на моста

Автор:

Георгиев, Боян

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1936

Брой/кн.

39

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

доброта, състрадание, просяк,
разкази, битови, поучителни четива, нравоучителни четива,

Цитат

“Просякинята на моста,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35070

Изходни формати