Един кът от Търново

Име на ресурса

Един кът от Търново

Автор:

Денев, Борис

Подзаглавие:

Картина

Година на издаване:

1936

Брой/кн.

39

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пейзаж,
Търново, гр.,
живопис,

Цитат

“Един кът от Търново,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35069

Изходни формати