Плачът на поточето

Име на ресурса

Плачът на поточето

Автор:

Аврамов, Давид Б

Подзаглавие:

На Лилия Л. Н. Ш. : [Стихотворение]

Година на издаване:

1936-1937

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Изданието е приложение на сп. ''Модерна Домакиня''

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България, София,
Творби на деца, Природа,

Цитат

“Плачът на поточето,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37592

Изходни формати