Към школото!

Име на ресурса

Към школото!

Автор:

Атанасов, Христо

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1936-1937

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Изданието е приложение на сп. ''Модерна Домакиня''

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
Творби на деца, Училище,

Цитат

“Към школото!,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37593

Изходни формати