Христос се ражда!

Име на ресурса

Христос се ражда!

Автор:

Тошкин, Р. С

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1929

Брой/кн.

3

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Рождество Христово,
стихотворения за празници,

Цитат

“Христос се ражда!,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37599

Изходни формати