Към Вечерницата

Име на ресурса

Към Вечерницата

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1928

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца,

Цитат

“Към Вечерницата,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37600

Изходни формати