Радостната вест

Име на ресурса

Радостната вест

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1929

Брой/кн.

3

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Рождество Христово,
разкази, библейски,

Цитат

“Радостната вест,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37602

Изходни формати