Иисус - най-добрият приятел на децата

Име на ресурса

Иисус - най-добрият приятел на децата

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1928

Брой/кн.

1

Страница:

Имена, за които става дума:

Исус Христос

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

християнство,
разкази, религиозни, деца, разкази за деца,

Цитат

“Иисус - най-добрият приятел на децата,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37603

Изходни формати