Живей на открито!

Име на ресурса

Живей на открито!

Автор:

Петров, Б. Т

Подзаглавие:

[Научно-популярен текст]

Година на издаване:

1922-1923

Брой/кн.

1

Страница:

с. 10-13

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

анатомия на човека,

Цитат

“Живей на открито!,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/40777

Изходни формати