Туристи около Кара-Гйол - в Рила

Име на ресурса

Туристи около Кара-Гйол - в Рила

Подзаглавие:

[Снимка]

Година на издаване:

1922-1923

Брой/кн.

1

Страница:

с. 11

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Рила, планина,

Цитат

“Туристи около Кара-Гйол - в Рила,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/40778

Изходни формати