Златното момиче

Име на ресурса

Златното момиче

Автор:

Симеонов, Трайко

Подзаглавие:

Детска оперетка

Авторска отговорност:

Атанасов, Георги;комп.

Година на издаване:

1922

Брой/кн.

1, 4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

оперета

Цитат

“Златното момиче,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60257

Изходни формати