София, София!

Име на ресурса

София, София!

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1922

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

София,
столици градове, български

Цитат

“София, София!,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60258

Изходни формати