Храбрият ловец

Име на ресурса

Храбрият ловец

Автор:

Радевски, Христо

Заглавие:

Храбрият ловец

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Христо Радевски

Източник:

сп. Пламъче

Година на издаване:

1960

Брой/кн.

кн. 1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца, Рила планина

Цитат

“Храбрият ловец,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/64645

Изходни формати